Xian City Wall Gate

Xian City Wall Gate

[www.patz.com]